พบกับโรงเบียร์เยอรมันได้
ที่ สิงคโปร์ สาขาใหม่
พร้อมให้บริการ
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เปืดสาขาใหม่ที่ สิงค์โปร
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tawandang.com